Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie (2Tm 4:2).

 

 

 

01.12.2019 Aleksander Marekwia “Światłość Świata”


10.02.2019 Adam Małkiewicz “Usługa podczas Chrztu”

27.01.2019 Tadeusz Nowak – historia Rut

02.01.2019 Janusz Berger “Kościół i Modlitwa”