Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie (2Tm 4:2).

 

 


12.11.2017 Jan Suchański “Myśli na temat Zbawienia”

19.02.2017 Tadeusz Nowak “Historia Lutra”